Doğu Anadolu Belediyeler Birliği
name


Makale Hiyerarşisi
DABB MECLİSİ TOPLANDI!
DOĞU ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ TOPLANDI Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Meclisi Birlik Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu’nun başkanlığında toplandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile üye il belediyelerinin meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda Birlik Encümeni Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oyla gerçekleştirilen seçim sonucunda Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran Birlik Encümeni Üyeliği’ne seçildi. Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu üyelik seçimlerinin de yapıldığı toplantıda birlik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Meclisi Birlik Başkan Vekili ve aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Eyüp Tavlaşoğlu, “Doğu Anadolu Belediyeler Birliği olarak bu yıl içerisinde Antalya’da bir eğitim semineri düzenlendi. Bu eğitim seminerine yaklaşık 150 kişi katıldı. Özellikle kırsal alanlardaki belediyelerimizin personellerinin eğitim konusunda, yetişmiş eleman konusunda ciddi eksiklikleri var. Önümüzdeki ay içerisinde Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Üyesi belediyelerin personellerinin eğitilmesi konusunda Türkiye Belediyeler Birliği ile bir yazışma yapıldı. Önümüzdeki ay içerisinde eğitim programı bütün birlik üyelerine bildirilecek. Erzurum merkez olması münasebetiyle Birliğimize bağlı olan belediyelerimizin sizlerde takdir edesiniz ki ağabeyliğini yapmak durumunda… Bölgeden gelen diğer belediyelerin ne tür talepleri varsa bunları çözmek için Birlik ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkamız Sayın Mehmet Sekmen, sağ olsunlar elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bizim Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Üyesi Belediye Başkanlarımızdan istirhamımız, kendi belediye meclisi üyeleri ve kendi belediye personeliyle ilgili hangi konularda eksiklik görülüyorsa muhakkak birliğimize haber verilsin. Böylelikle sorunlarımızı eğitim programımızla birlikte çözelim” diye konuştu.