Doğu Anadolu Belediyeler Birliği
name


Makale Hiyerarşisi
Makaleler: Dabbir Haberler
DABBİR ÜYE BELEDİYELERE KİTAP DAĞITTI
2019 yılı Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Meclis toplantısında birliğe üye belediye başkan ve meclis üyeleri yeniden Mehmet SEKMEN'İ birlik başkanı olarak seçtiler. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği olarak İlçe Belediye Başkanlarımız olan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut UÇAR), Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammed SUNAR'A Birlik Müdürümüz Köksal YAVUZ tarafından Arazi Yönetimi ve Taşınmaz Mal Değerleme ile Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm isimli teknik bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye edildi. Birlik Müdürümüz Köksal YAVUZ belediye personellerine yönelik Resmi Yazışma Usul ve Esasları konusunda yaklaşık yüzelli kişiye eğitim semineri verdi. 2019 yılı ekim ayında Antalya ilinde 34 birlik üyesi yaklaşık 200 kişilik Meclis üyesi ve personele 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu isimli eğitim semineri düzenlendi