MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Misyonumuz; araştırmak, bilinç oluşturmak, paylaşmak ve desteklemektir.

  • Yerel yönetimler ve kentleşme konusunda dünyadaki gelişmeleri ve iyi uygulama örneklerini araştırmak,
  • Demokratik ve sürdürülebilir kent yönetiminin oluşmasına, çevrenin, doğanın ve tarihi değerlerin korunmasına yönelik bilinç oluşturmak,
  • Bilgi, deneyim ve kaynakları paylaşmak,
  • Yerel yönetimlerin kurumsal kapasite geliştirme çabalarını desteklemek.

Vizyonumuz

Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturmak için küresel ölçekte fayda üreten

öncü bir kurum olmak.